โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

 

Download เอกสาร

 

 

       - แบบนิเทศการจัดการเรียนรู้ :      Download

 

 

 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
    
 
    
 

 
     Web Master
 
       -  pwutti@kku.ac.th
 

 
     Facebook โรงเรียน
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 
© Copyright โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
ธุรการ  0-4333-2406 , ภายใน 47313 | pwutti@kku.ac.th
E-Ofiice | Mail-kku | KKUGoogle Apps | KKU | Admin