อ้นและเพื่อนๆเป็นนักเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จะไปทำกิจกรรมจิตสาธารณะที่บ้านแคนทอง ซึ่งเป็นสถานอุปการะเลี้ยงดูเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปี อาจารย์ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเตรียมกิจกรรมที่จะไปจัด
ให้น้องๆ อ้นและเพื่อนๆตกลงว่าจะเตรียมนิทานเล่มเล็กไปเล่าให้น้องๆฟัง น้องๆที่บ้านแคนทองเป็นน้องเล็กๆ
ชอบเรื่องที่มีความคิดสร้างสรรค์  แปลกใหม่ ไม่ซ้ำใคร  ขำขันสนุกสนาน แค่คิดก็สนุกแล้ว อ้นและเพื่อนๆ
จะลงมือแล้วนะครับ

          สมมติว่านักเรียนเป็นอ้นได้รับมอบหมายให้ทำงานกับเพื่อนๆ เพื่อสร้างนิทานเล่มเล็ก 1 เรื่อง เพื่อเตรียมไปเล่าให้น้องๆฟัง จึงมีภารกิจให้อ้นทำ ดังนี้

ภารกิจที่ 1   ภารกิจที่ 2