รายละเอียดกิจกรรมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2020

1 ก.พ. 2563

การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

7 ก.พ. 2563

กิจกรรมวันมาฆบูชา

7 ก.พ. 2563

กิจกรรมนวัตกรทางคณิตศาสตร์

8 ก.พ. 2563 - 9 ก.พ. 2563

กิจกรรม English Camp for Unit E-F ภาคปลาย (IEC)

10 ก.พ. 2563

หยุดชดเชยวันมาฆบูชา

21 ก.พ. 2563 - 22 ก.พ. 2563

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี

24 ก.พ. 2563 - 28 ก.พ. 2563

ผู้ปกครองนัดประเมินผล