รายละเอียดกิจกรรมประจำเดือน พฤศจิกายน 2019

5 พ.ย. 2562 - 6 พ.ย. 2562

ประชุมชี้แจงผู้ปกครอง เรื่องสร้างอาคารเรียนใหม่

ยูนิท เอ-ซี (วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562) ยูนิท ดี-เอฟ (วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562)