รายละเอียดกิจกรรมประจำเดือน มกราคม 2021

9 ม.ค. 2564

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

16 ม.ค. 2564

กิจกรรมวันครู

25 ม.ค. 2564

วันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น