รายละเอียดกิจกรรมประจำเดือน กันยายน 2019

2 ก.ย. 2562 - 6 ก.ย. 2562

กิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ

9 ก.ย. 2562 - 13 ก.ย. 2562

กิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ

23 ก.ย. 2562 - 27 ก.ย. 2562

ผู้ปกครองนัดประเมินผล

30 ก.ย. 2562 - 3 ต.ค. 2562

สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1