รายละเอียดกิจกรรมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2024

2 ก.พ. 2567

กิจกรรมนวัตกรคณิตศาสตร์

3 ก.พ. 2567

นักเรียนยูนิทบี-เอฟเข้าร่วมสอบวัดระดับภาษาจีนสำหรับเยาวชน (YCT)

10 ก.พ. 2567

สอบ O-NET

14 ก.พ. 2567

สอบ RT นักเรียนยูนิทเอ เข้ารับการประเมินความสามารถ้านการอ่านของผู้เรียน

16 ก.พ. 2567

กิจกรรมตลาดนัดในสวน

19 ก.พ. 2567 - 23 ก.พ. 2567

ผู้ปกครองนัดประเมินผล

28 ก.พ. 2567

สอบ NT นักเรียนยูนิทซี เข้ารับประเมินคุณภาพผู้เรียน