รายละเอียดกิจกรรมประจำเดือน ตุลาคม 2020

13 ต.ค. 2563

หยุดวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

23 ต.ค. 2563

หยุดวันปิยมหาราช

26 ต.ค. 2563 - 29 ต.ค. 2563

สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1

30 ต.ค. 2563

กิจกรรมปิดภาคเรียน