• ...

    กิจกรรมการมอบรางวัลยอดนักอ่าน ประจำเดือนพฤศจิกายน - ธันวามคม 2566

    วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2567 อาจารย์ปิลันธนา ศุภดล รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้มอบรางวัลแก่นักเรียนในกิจกรรมส่งเสริมยอดนักอ่านประจำเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2566 โดยมี 10 อันดับยอดนักอ่านจากการยืมหนังสือจากห้องสมุดของโรงเรียน และ 10 อันดับยอดนักอ่านออนไลน์จากการยืมหนังสือจากแอปพลิเคชัน Bookdose Path   โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกฝนการค้นคว้าข้อมูลและส่งเสริมให้นักเรียนเป็นยอดนักอ่าน กระตุ้นให้นักเรียนได้มีกำลังใจและความสนใจในการอ่านหนังสือเพิ่มมากขึ้น และยังช่วยให้นักเรียนได้ฝึกสมาธิ การอ่านจับใจความเพื่อใช้ในการเรียนและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วย สามารถอ่านรายชื่อ 10 อันดับยอดนักอ่านของห้องสมุดของโรงเรียนและห้องสมุดออนไลน์ และรายการ 10 อันดับหนังสือยอดนิยมจากห้องสมุดของโรงเรียนและในแอปพลิเคชัน Bookdose Path ได้ในแบนเนอร์ที่แนบมาค่ะ

  • ...

    กิจกรรมการมอบรางวัลยอดนักอ่าน ประจำเดือน สิงหาคม 2566

    วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 อาจารย์ปิลันธนา ศุภดล รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้มอบรางวัล 10 อันดับยอดนักอ่านแก่นักเรียนในกิจกรรมส่งเสริมยอดนักอ่าน ประจำเดือนสิงหาคม และ 10 อันดับยอดนักอ่านจากแอปพลิเคชัน Bookdose Path  โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกฝนการค้นคว้าข้อมูลและส่งเสริมให้นักเรียนเป็นยอดนักอ่าน กระตุ้นให้นักเรียนได้มีกำลังใจและความสนใจในการอ่านหนังสือเพิ่มมากขึ้น และยังช่วยให้นักเรียนได้รู้จักนำความรู้ที่ได้อ่านมาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้  สามารถอ่านรายชื่อ 10 อันดับยอดนักอ่านของห้องสมุดของโรงเรียนและห้องสมุดออนไลน์ และรายการ 10 อันดับหนังสือยอดนิยมจากห้องสมุดของโรงเรียนและในแอปพลิเคชัน Bookdose Path ได้ในแบนเนอร์ที่แนบมาค่ะ