• ...

    การประชุมสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564

       วันที่ 1 เมษายน 2565  เวลา 13.30 น. – 16.30 น. คณาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)  ร่วมประชุมสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้  ปีการศึกษา 2564  โดยคณาจารย์ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ร่วมกันสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้รูปแบบ Online และ..

  • ...

    การอบรม METAVERSE FOR ELEMENTARY EDUCATION.

           วันที่ 1 เมษายน 2565  คณาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้เข้าร่วมอบรม METAVERSE FOR ELEMENTARY EDUCATION. ณ ห้องสมุด  ซึ่งโรงเรียนได้รับเกียรติจากท่านคณบดี  และรักษาการแทนผู้อำนวยการ  รศ. ดร.สุมาลี&nbs..