• ...

  มอบพัดลมให้โรงเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของโรงเรียน

  มอบพัดลมให้โรงเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของโรงเรียน    เมื่อวันพุธที่ 20 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา ผู้ปกครองของเด็กชายสุปรีชา  วงศ์สุริยา ยูนิท D1 กลุ่ม 2 ได้มอบพัดลมให้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของโรงเรียน ..

 • ...

  กิจกรรม Big Cleaning Day

  กิจกรรม Big Cleaning Day    วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) เป็นอย่างดี ..

 • ...

  โรงเรียนสาธิตฯ รับมอบแอลกอฮอล์ 99% จำนวน 50 ลิตร

  โรงเรียนสาธิตฯ รับมอบแอลกอฮอล์ 99% จำนวน 50 ลิตร  วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 นายปริทัศน์ อินทรพาณิชย์ และนายแพทย์อาทิตย์ สืบพานิช ศิษย์เก่ารุ่นที่ 15 พร้อมด้วยคุณธิติพร เกียรติกังวาน และคุณเกศรา ชุณหปัญญาเวช ผู้ปกครองนักเรียนยูนิทซีและยูนิทอี ได้มอบแอลกอฮอล์ 99% จำนวน 50 ลิตร ให้แก่โรงเรียน..

 • ...

  ข่าวประชาสัมพันธ์ หน่วยบริการปฐมภูมิ 123 มข. โรงพยาบาลศรีนครินทร์

  ข่าวประชาสัมพันธ์ หน่วยบริการปฐมภูมิ 123 มข.  โรงพยาบาลศรีนครินทร์ หน่วยบริการปฐมภูมิ 123 มข. โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ได้จัดทำ QR code สำหรับบุคลากร มข. นักเรียน และนักศึกษาที่ได้ไปในพื้นที่ที่มีผู้ป่วย covid 19 เดินทางไปหรือผู้ที่เข้าไปในพื้นที่นั้นๆโดยไม่ได้สแกนไทยชนะ จึงได้จัดทำ QR code เพื่..

 • ...

  แจ้งรหัสห้องเรียน บทเรียนออนไลน์ "Edulearn" (ภาคเรียนที่ 2)

    แจ้งรหัสห้องเรียนบทเรียนออนไลน์ "EduLearn" (ภาคเรียนที่ 2) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ► ขั้นตอนการใช้บทเรียนออนไลน์ "Edulearn" 1. ตรวจสอบอีเมลที่ใช้เข้าระบบ และ รหัสผ่าน (Password) ให้กรอก&nb..

 • ...

  แจ้งแนวทางและมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 (รอบใหม่)

  แจ้งแนวทางและมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 (รอบใหม่) เรียน ผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทุกท่าน เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน ได้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 รอบใหม่ ซึ่งแพร่ระบาดไปอย่างรวดเร็วในหลายพื้นที่ ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงได้กําหนดมาตรกา..

 • ...

  ร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่สำเร็จการศึกษา

  ร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่สำเร็จการศึกษา     เมื่อวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง มอบของที่ระลึก และกล่าวแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาประจำปี 2..

 • ...

  “สาธิต มข. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างรอบด้าน”

  “สาธิต มข. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างรอบด้าน”    วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้มีการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร โดยมีวิทยากรคือ Mrs.Blesida Baduria ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอ..