• ...

  กิจกรรม English Camp for A – F (IEC)

  กิจกรรม English Camp for A – F (IEC)              เมื่อวันเสาร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์ ) ได้จัดกิจกรรม English Camp for A - F (IEC)  ขึ้นเนื่องจากเห็นความสำคัญและความจำเป็นของการใช้ภาษา..

 • ...

  “กิจกรรมผลแห่งความพากเพียร ประจำปีการศึกษา 2562”

  “กิจกรรมผลแห่งความพากเพียร ประจำปีการศึกษา 2562”     วันที่ 9 - 10 กันยายน 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดกิจกรรม “ผลแห่งความพากเพียร” เพื่อมอบเกียรติบัตรด้านต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยวันที่ 9 กันยายน 2563 ผ..

 • ...

  กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ลูกเสือเนตรนารี​

  กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ลูกเสือเนตรนารี​         วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในครั้งนี้ขึ้นเพื่อให้ลูกเสือเนตรนารีได้รู้จักการเสียสละแบ่งปัน ฝึกการเป็นผู้มีจิตอาสา ได้เรียนรู้การอยู่ร่ว..

 • ...

  “ปาเจราจริยา โหนติ คุณุตตรานุสาสกา”

   “ปาเจราจริยา โหนติ คุณุตตรานุสาสกา”        วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม  2563  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จัดกิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563  เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมที่แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่..

 • ...

  ออมเพื่อแม่ ออมเป็นนิจ ชีวิตมั่นคง

  ออมเพื่อแม่ ออมเป็นนิจ ชีวิตมั่นคง​        วันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2563 นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ ประถม ร่วมใจทำกิจกรรม “ออมเพื่อแม่” โดยฝากเงินกับโรงเรียนธนาคาร ซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้สนับสนุนของรางวัลสำหรับนักออมรุ่นเยาว์ โ..

 • ...

  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (ปีการศึกษา 2563)

  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ​          วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพื่อถวายพระพรและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องใ..