• ...

  การมอบรางวัล 10 อันดับยอดนักอ่าน ประจำเดือน กันยายน

  วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้มอบรางวัล 10 ยอดนักอ่านแก่นักเรียนในกิจกรรมส่งเสริมยอดนักอ่าน ในกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกฝนการค้นคว้าข้อมูลและส่งเสริมให้นักเรียนเป็นย..

 • ...

  การมอบรางวัล 10 อันดับยอดนักอ่าน ประจำเดือน สิงหาคม

  วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้มอบรางวัล 10 ยอดนักอ่านแก่นักเรียนในกิจกรรมส่งเสริมยอดนักอ่าน ในกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกฝนการค้นคว้าข้อมูลและส่งเสริมให้นักเรียนเป็นย..

 • ...

  ต้อนรับคณาจารย์จากประเทศญี่ปุ่นเข้าเยี่ยมชมการสอนของโรงเรียน

  วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ได้ให้การต้อนรับคณาจารย์จาก Tokyo Gakugei University ประเ..

 • ...

  กิจกรรมกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จัดกิจกรรม กิจกรรมกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565  ในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการ 2 ท่าน ได้แก่  ผศ.โสภา  ชุณหรัชพันธุ์  และ คุณป้ายุภา  นามมุง  กิจกรรมเริ่มด้วยพิธีบายศรีส..

 • ...

  กิจกรรมชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการ

  ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ร่วมชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ประจำเดือนสิงหาคม 2565 ปีการศึกษา 2564 หลังกิจกรรมเคารพธงชาติ เมื่อวันที่ 12 ..

 • ...

  กิจกรรมเปิดชั้นเรียนภาษาไทย ครั้งที่ 3

  วันที่ 8 กันยายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้ดำเนินกิจกรรมเปิดชั้นเรียน ครั้งที่ 3 (Open class) ตามกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community (PLC) โดยใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรโรง..

 • ...

  English Camp 2022

  เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ได้จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษขึ้น ดังนี้ English Camp for Unit A-C (IEC) เวลา 8.00-11.30 น. และ English Camp for Unit D-F (IEC) เวลา 12.30 - 15.30 น. ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ..

 • ...

  นักเรียนยูนิทเอและเอฟรับวัคซีน

    วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. - 15.30 น.  ทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่หน่วยบริการปฐมภูมิ 123 มข. เข้าได้ฉีดวัคซีนให้แก่นักเรียนยูนิท A ในส่วนที่ยังได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ไม่ครบ  เช่น โรคคอตีบ บาดทะยัก โรคหัด หัดเยอรมัน และคางทูม  และฉีดวัคซีน เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน..