• ...

  กิจกรรม "Open Class วิชาคณิตศาสตร์ สาธิตประถมศึกษาศาสตร์"

  "Open Class วิชาคณิตศาสตร์ สาธิตประถมศึกษาศาสตร์"          วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จัดกิจกรรม Open Class ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอน ระบบการทำงานของครู และพัฒน..

 • ...

  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2563

  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2563          โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คือ กิจกรรมชุมนุม  เพื่อส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียนในทุกวันศุกร์..

 • ...

  "สสส. ส่งความ ห่วงใยสู่ชาวสาธิต มข."

  วันที่ 15 ก.ค. ผศ.กาญจนา  ดาราศักดิ์  ประธานแผนงานส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (สสส.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วย อ.อินทร์ตรอง  นิตยโรจน์ เลขานุการฯ  มอบชุดคู่มือป้องกันโควิด 19 ให้แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ทางโรง..

 • ...

  "สมาคมผู้ปกครองฯ ห่วงใยนักเรียนและบุคลากรชาวสาธิตฯ"

  วันที่ 14 ก.ค. 2563 ผศ.นพ.เสริมศักดิ์  สุมานนท์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น   และตัวแทนกรรมการสมาคมฯ มอบหน้ากากผ้าให้นักเรียนและบุคลากรระดับประถมศึกษา ทางโรงเรียนขอขอบคุณมาณโอกาสนี้ค่ะ ..

 • ...

  แจ้งรหัสห้องเรียน บทเรียนออนไลน์ "Edulearn"

  บทเรียนออนไลน์ "EduLearn" โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ► ขั้นตอนการใช้บทเรียนออนไลน์ "Edulearn" 1. ตรวจสอบอีเมลที่ใช้เข้าระบบ และ รหัสผ่าน (Password) ให้กรอก "รหัสประจำตัวนักเรียน"  เช่น ุ..

 • ...

  สาธิตประถม มข. ต้นแบบ รับมือโควิดก่อนเปิดเทอม (Nation TV)

  เมื่อวันพุธที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้ให้สัมภาษณ์กับทาง Nation TV เกี่ยวกับการวางมาตรการเตรียมรับมือโควิด -19 ก่อนเปิดเรียน สามารถอ่านข่าวได้ที่ https://www.nationtv.tv/main/content/378..

 • ...

  ทดลองใช้บทเรียนออนไลน์ EDULEARN (22 มิ.ย. 63)

  การทดลองใช้บทเรียนออนไลน์ "EduLearn" โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ► ขั้นตอนการทดลองใช้บทเรียนออนไลน์ "Edulearn" 1. ตรวจสอบอีเมลที่ใช้เข้าระบบ และ รหัสผ่าน (Password) ให้กรอก "รหัสประจำตัวนักเรียน" &..

 • ...

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น รับมอบเจลล้างมือ

  เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับความอนุเคราะห์การประสานงานจากคุณวุฒิชัย ฉัตรชัยพลรัตน์ นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) ในการรับมอบเจลล้างมือ จาก คุณวีระวริศ กาจน์วัฒกุล ศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) รุ่นที่ 16..

 • ...

  การรับนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2563

  วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) คณะผู้บริหารและคณาจารย์ในโรงเรียนร่วมรับนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2563 จำนวน 24 คน โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบการส่งตัวคือ ผศ.ดร.ศิริพงษ์ เพ..