• ...

  มอบตัวนักเรียน "ยูนิทเอและนักเรียนใหม่" ผ่านระบบ Online

  มอบตัวนักเรียนยูนิทเอและนักเรียนใหม่ ผ่านระบบ Online ***หากไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ ให้ทำการ "คัดลอก" ลิงก์นี้ https://forms.gle/L8s8tyHi84gq3VxW8   หมายเหตุ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาคารธุรการ  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก..

 • ...

  รายงานตัวนักเรียน "ยูนิทบี – เอฟ" ผ่านระบบ Online

  รายงานตัวนักเรียน ยูนิทบี – เอฟ ผ่านระบบ Online ***หากไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ ให้ทำการ "คัดลอก" ลิงก์นี้ https://forms.gle/JGyQF3bVHVXYEMM59   หมายเหตุ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาคารธุรการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึ..

 • ...

  กิจกรรมส่งเสริมยอดนักอ่าน ประจำปีการศึกษา 2562

  เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศราวุธ จักรเป็ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้มอบรางวัลยอดนักอ่านแก่นักเรียนในกิจกรรมส่งเสริมยอดนักอ่าน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยนักเรียนที่ได้รับรางวัลยอดนักอ่านและ10อันดับหนังสือที่ยืมประจำเดือนพฤศจิกาย..

 • ...

  กิจกรรมขอบคุณอาจารย์ชาวต่างชาติ

  วันที่ 4 มีนาคม 2563 ผศ.ดร.ศราวุธ. จักรเป็ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้มอบของที่ระลึกและกล่าวขอบคุณ อาจารย์ชาวต่างชาติที่มาช่วยสอนนักเรียนตลอดปีการศึกษา 2562 ..