• ...

  กิจกรรม”ออมเพื่อแม่” เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565

       วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 โรงเรียนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) โดยโรงเรียนธนาคารโรงเรียนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษาฯ ได้จัดกิจกรรม”ออมเพื่อแม่” เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และค่านิยม..

 • ...

  โรงเรียนธนาคารมอบรางวัลและทุนการศึกษาแก่นักเรียน

  โรงเรียนธนาคารมอบรางวัลและทุนการศึกษาแก่นักเรียน    ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 โรงเรียนธนาคารสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมมอบรางวัลและทุนการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนในการมอบรางวัลและทุนการศึกษา ดังนี้  - มอบรางวัลยูนิท..

 • ...

  กิจกรรมออมเพื่อพ่อ

  กิจกรรมออมเพื่อพ่อ    วันอังคารและวันพุธที่ 1-2 ธันวาคม 2563 โรงเรียนธนาคารสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จัดกิจกรรมออมเพื่อพ่อ โดยนักเรียนได้ฝากเงินกับอาจารย์ประจำยูนิท เนื่องในสัปดาห์วันพ่อ ทางโรงเรียนธนาคารสาธิตฯ ได้จัดของที่ระลึกให้แก่นักออม เช่น กระปุกออม..

 • ...

  ออมเพื่อแม่ ออมเป็นนิจ ชีวิตมั่นคง

  ออมเพื่อแม่ ออมเป็นนิจ ชีวิตมั่นคง​        วันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2563 นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ ประถม ร่วมใจทำกิจกรรม “ออมเพื่อแม่” โดยฝากเงินกับโรงเรียนธนาคาร ซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้สนับสนุนของรางวัลสำหรับนักออมรุ่นเยาว์ โ..

 • ...

  มอบเกียรติบัตรโครงการประกวดโรงเรียนธนาคารดีเด่นของ ธ.ก.ส. ประจำปี 2562

  วันที่อังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 คุณจิรวัฒน์ โลหะ ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จ.ขอนแก่น พร้อมด้วย คุณสุขขี แข็งขัน ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาตลาดกลาง จ.ขอนแก่นและทีมงาน ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร “รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด จังหวัดขอนแ..

 • ...

  มอบเกียรติบัตรนักออมรุ่นเยาว์ (ภาคต้น)

  วันที่ 1 ตุลาคม 2562 โรงเรียนธนาคารสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรนักออมรุ่นเยาว์ ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2562 นักออมรุ่นเยาว์ภาคต้น คือ นักเรียนที่ฝากเงินทุกครั้งที่โรงเรียนธนาคารเปิดทำการ และเงินยูนิทนักออมคือ จำนวนสมาชิกที่ฝากเงินร้อยละ 80 ของจ..