• ...

  มอบเกียรติบัตรนักออมรุ่นเยาว์ (ภาคต้น)

  วันที่ 1 ตุลาคม 2562 โรงเรียนธนาคารสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรนักออมรุ่นเยาว์ ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2562 นักออมรุ่นเยาว์ภาคต้น คือ นักเรียนที่ฝากเงินทุกครั้งที่โรงเรียนธนาคารเปิดทำการ และเงินยูนิทนักออมคือ จำนวนสมาชิกที่ฝากเงินร้อยละ 80 ของจ..

 • ...

  มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2562

  เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2562 โดยเวลา 06.30น.- 09.30 น. จัดกิจกรรมตักบาตร และเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารอุบัติเหตุผู้ป่วยใน  10 ชั้น โรงพยาบาลเลย จังหวัดเลยกับหลวงพ่อสายทอง เตชธัมโม แล..

 • ...

  พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียน D.A.R.E. ประเทศไทย

  วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรที่จบหลักสูตรตามโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย) ให้กับนักเรียนยูนิทอี จำนวน 139 คน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรา..

ดูข่าวสารทั้งหมด