• ...

    กิจกรรมชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2563

    ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ร่วมชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) หลังกิจกรรมเคารพธงชาติ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม 2563 โดยมีนัก..

  • ...

    มอบเสื้อแก่จิตอาสาจราจร

    มอบเสื้อแก่จิตอาสาจราจร             วันที่ 14 ตุลาคม 2563 ผศ.นพ.เสริมศักดิ์ สุมานนท์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) เป็นประธานมอบเสื้อจราจรให้แก่นักเรียนจิตอาสาจราจร ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 10 คน   ..

ดูข่าวสารทั้งหมด