• ...

    กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

    วันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ.2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกความกล้าแสดงออก การทำงานเป็นทีม และมีความคิดสร้างสรรค์ ..

  • ...

    มอบเงินบริจาคช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย

    วันอังคารที่ 7 มกราคม พ.ศ.2563 รักษาการรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง ได้เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาคช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย (ครอบครัว ด.ช.ณัฐวัฒน์ แพงแสง นักเรียนยูนิทซี2) เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแ..

ดูข่าวสารทั้งหมด