• ...

    ทัศนศึกษายูนิทเอ ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯขอนแก่น

    วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 นักเรียนยูนิทเอ 1-2 ไปทัศนศึกษา ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯขอนแก่น นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับหม่อนและไหมจากวิทยากรในฐานต่าง ๆ ได้แก่ ฐานวงจรชีวิตไหม ฐานสวนหม่อน ฐานสาวไหม ฐานย้อมสีไหม ฐานการทำชาใบหม่อนและผลิตภัณฑ์จากหม่อน ฐานการประดิษฐ์ดอกไม้และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากรังไห..

  • ...

    การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการสร้างอาคารเรียนใหม่

    โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จัดประชุมผู้ปกครองและนักเรียน เพื่อชี้แจงการสร้างอาคารเรียนใหม่ งบประมาณ 230 ล้านบาท โดยเป็น 2 ช่วงเวลา ช่วงเช้าชี้แจงนักเรียน ช่วงหลังเลิกเรียนชี้แจงท่านผู้ปกครอง ดังรายละเอียดังนี้ วันที่ 5 พ.ย. 2562 ระดับยูนิท A - C วันที่ 6 พ.ย. 2562..

ดูข่าวสารทั้งหมด