• ...

  กิจกรรมตลาดนัดในสวน

  กิจกรรม "ตลาดนัดในสวน" ในวันแห่งความรัก ❤ ของชาวสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศึกษาศาสตร์)  ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติ จาก ผศ.ภัสสรา  อินทรกำแหง รองคณบดี  ฝ่ายศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูคณะศึกษาศาสตร์ มข. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดตลาดนัดในสวน   กิจกร..

 • ...

  กิจกรรมค่ายศิลปะ (ART CAME) ประจำปีการศึกษา 2562

  กิจกรรมค่ายศิลปะ (ART CAME) ประจำปีการศึกษา 2562  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ได้จัดกิจกรรมศิลปะนอกสถานที่ เมื่อวันที่ 25 – 26 มกราคม 2563 ณ อุทยานแห่งชาติ น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะ และธรรมชาติ และศิลปะเชิงปฏิบัติการ โดยมีนักเรียนยูนิต C ..

 • ...

  กิจกรรมนวัตกรทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1

  กิจกรรมนวัตกรทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1 ได้จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 7  กุมภาพันธ์  2563 กิจกรรมนี้มีการนำเสนอผลงานนวัตกรทางคณิตศาสตร์และฐานเกมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาศักยภาพของตนเองทางด้านคณิตศาสตร์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุค Digital ใช้เทคโนโลยีพัฒนาความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ของต..

ดูข่าวสารทั้งหมด