• ...

    กิจกรรมชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียง ประจำเดือนมิถุนายน 2565

    ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ร่วมชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ปีการศึกษา 2564  หลังกิจกรรมเคารพธงชาติ ..

  • ...

    กิจกรรมรำลึกครูกลอนสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2565

               วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดกิจกรรมรำลึกครูกลอนสุนทรภู่ เพื่อเชิดชูครูกวีศรีสยาม โดยนักเรียนได้แสดงความสามารถทางภาษาไทยในด้านต่าง ๆ ได้แก่ นักเรียนยูนิ..

ดูข่าวสารทั้งหมด