• ...

  มอบตัวนักเรียน "ยูนิทเอและนักเรียนใหม่" ผ่านระบบ Online

  มอบตัวนักเรียนยูนิทเอและนักเรียนใหม่ ผ่านระบบ Online ***หากไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ ให้ทำการ "คัดลอก" ลิงก์นี้ https://forms.gle/L8s8tyHi84gq3VxW8   หมายเหตุ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาคารธุรการ  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก..

 • ...

  รายงานตัวนักเรียน "ยูนิทบี – เอฟ" ผ่านระบบ Online

  รายงานตัวนักเรียน ยูนิทบี – เอฟ ผ่านระบบ Online ***หากไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ ให้ทำการ "คัดลอก" ลิงก์นี้ https://forms.gle/JGyQF3bVHVXYEMM59   หมายเหตุ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาคารธุรการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึ..

 • ...

  ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม Open class ประจำปีการศึกษา 2562

  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Open class ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ในวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2562 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และข้อเสนอแนะจากเพื่อนร่วมวิชาชีพเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิ..

 • ...

  กิจกรรมจูงลูกเข้าวัด Unit F

  วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 คณาจารย์ ผู้ปกครอง และนักเรียนยูนิทเอฟ ได้เข้าร่วมกิจกรรม จูงลูกเข้าวัด ณ วัดโมกขวนาราม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน ครูและผู้ปกครองได้ร่วมกันปฏิบัติศาสนกิจ และร่วมรับฟังหลักธรรม ซึ่งเป็นการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน และเป็นการนำหลักธรรมมาปรับใช้ในการดำเนิน..

 • ...

  กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง Unit F

       กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง Unit F ประจำปีการศึกษา 2562 จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. ศราวุธ จักรเป็ง รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาส..