• ...

    การจัดกิจกรรมผลแห่งความพากเพียร

    การจัดกิจกรรมผลแห่งความพากเพียร ในระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ถึง 3 มีนาคม 2565  โรงเรียนได้จัดกิจกรรมผลแห่งความพากเพียร ประจำปีการศึกษา 2564  เพื่อเป็นการชื่นชมยินดีต่อนักเรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม  ความประพฤติเรียบร้อย  พัฒนาการดีเด่น  และนักเรียนที่สร้างชื่อเสีย..

  • ...

    ธ.ก.ส. มอบเงินรางวัลประกวดโรงเรียนธนาคาร ประจำปี 2564

      ธ.ก.ส. มอบเงินรางวัลประกวดโรงเรียนธนาคาร ประจำปี 2564   วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565  คุณจิรวัฒน์   โลหะ   ผู้อำนวยการสำนักงาน 12 สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดขอนแก่น    คุณสุรีย์พร  จริงจิตร  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน 11 สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดข..