• ...

    อบรมเรื่อง “สร้างสรรค์บทเรียนไปกับ CANVA”

    อบรมเรื่อง “สร้างสรรค์บทเรียนไปกับ CANVA”         โรงเรียนจัดอบรม “แชร์สอนออนไลน์ SATIT KKU” ผ่านระบบ Zoom วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564  Episode 3 เรื่อง “สร้างสรรค์บทเรียนไปกับ CANVA” เวลา 14.40 น. - 16.40 น. วิท..

  • ...

    การอบรมระบบประเมินบุคลากร E-PD

    การอบรมระบบประเมินบุคลากร E-PD    วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) กล่าวเปิดการอบรมระบบประเมินบุคลากร E-PD ณ ห้องสมุด โดยวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ คือ อ.ดร.วัชราภรณ์ ถ้ำกลาง ..