• ...

  สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565

  วันที่ 20 สิงหาคม 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จัดกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ โรงแรมบายาสิตา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ให..

 • ...

  การอบรม METAVERSE FOR ELEMENTARY EDUCATION.

         วันที่ 1 เมษายน 2565  คณาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้เข้าร่วมอบรม METAVERSE FOR ELEMENTARY EDUCATION. ณ ห้องสมุด  ซึ่งโรงเรียนได้รับเกียรติจากท่านคณบดี  และรักษาการแทนผู้อำนวยการ  รศ. ดร.สุมาลี&nbs..

 • ...

  การอบรมออนไลน์ผ่านระบบซูม (Zoom) เรื่อง “การใช้งานโอเพนแชท”

     โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จัดการอบรมออนไลน์ผ่านระบบซูม (Zoom) เรื่อง “การใช้งานโอเพนแชท” ในวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 15.30 น.-16.30 น. โดยมี ผศ.ดร.ศราวุธ  จักรเป็ง รักษาการรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ..