ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2566
15 มกราคม 2566

 

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่  โดย ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)    กล่าวอวยพรปีใหม่แก่นักเรียน จากนั้นได้มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แด่ทีมแพทย์ที่ดูแลให้คำปรึกษาโรงเรียนด้วยดีเสมอมา โดยมี รศ.พญ.วริสรา  ลุวีระ  อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน  คณะแพทยศาสตร์ มข. และเป็นที่ปรึกษาประจำหน่วยบริการปฐมภูมิ 123 มข. และคณะทำงานจากหน่วยบริการปฐมภูมิ 123 มข.รับมอบ  และมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แด่ทีมงานจราจร โดยมี นายมรกต สุบิน ผู้อำนวยการกองป้องกันและรักษาความปลอดภัยและพี่ๆ รปภ.รับมอบกระเช้า  กิจกรรมในช่วงเช้านักเรียนแต่ละยูนิทได้แสดงความสามารถพิเศษ ได้ชื่นชมผลงานของพี่ ๆ น้อง ๆ ในโรงเรียน  ในช่วงบ่ายเป็นการจับสลากแลกของขวัญปีใหม่ระหว่างนักเรียน อาจารย์ และอาจารย์นักศึกษาปฏิบัติการสอนของแต่ละยูนิท และได้รับประทานอาหารมื้อพิเศษร่วมกัน  โรงเรียนขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านและกรรมการทุกฝ่ายที่ทำให้กิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ “สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๖ ค่ะ” ทั้งนี้ผู้ปกครองสามารถรับชมภาพกิจกรรมได้จากช่องทางนี้   https://drive.google.com/drive/folders/16tw9SjYX_NWvbx85-fcnaTnzi25LCXyA?usp=share_link