กิจกรรมตลาดนัดในสวนครั้งที่ 7 ผู้ประกอบการน้อยในโรงเรียน
28 มกราคม 2566

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 15.00 น. ผศ.ดร.ศราวุธ จักเป็ง รองผู้อำนวยการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมตลาดนัดในสวน ครั้งที่ 7 "ผู้ประกอบการน้อยในโรงเรียน"  ณ บริเวณโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)  ภายในงานมีการแสดงความสามารถพิเศษบนเวที เปิดหมวกหารายได้  มีนักเรียนเปิดร้านค้ากว่า 130 ร้าน  "เพื่อสร้างรายได้ด้วยตนเอง  เปลี่ยนรายได้ให้เป็นเงินออม" รวมถึงได้ฝึกการเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจของตนเอง  สามารถคำนวณต้นทุน ราคาขาย กำไร หรือการขาดทุน รวมถึงได้ฝึกการทำงานร่วมกับเพื่อน ๆ  มีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ได้ฝึกทักษะการเจรจาต่อรอง ฯลฯ ซึ่งล้วนแต่เป็นทักษะสำคัญของการดำเนินชีวิต   กิจกรรมดำเนินไปด้วยรอยยิ้ม   ความสนุก ความสุข อิ่มเอมหัวใจ แบบสบายกระเป๋า และบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมทุกประการ   โรงเรียนขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีจาก ธกส. ในการสนับสนุนของรางวัล  ขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนด้วยดีเสมอมา

  • ผู้ปกครองสามารถติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิก