กิจกรรม Young Explorers Local Camp
30 มกราคม 2566

เมื่อวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ได้จัดกิจกรรม Young Explorers Local Camp ณ ฟาร์มบ้านนอก ขอนแก่น organic เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษผ่านสถานการณ์ต่างๆในแหล่งการรู้ในชุมชน ซึ่งมีกิจกรรม ดังนี้ 1. Grilled sticky rice (การทำข้าวจี่) 2. Cloth bag paining (การเพ้นท์กระเป๋าผ้า) 3. Popsicle making (การทำไอติมหลอด) 4. Animals feeding (การให้อาหารสัตว์) 5. Cardiopulmonary resuscitation practice (การฝึกกู้ชีพขั้นพื้นฐาน) โดยมีนักเรียน Unit D (IEC) ร่วมกิจกรรมในช่วงเช้า และ Unit E-F (IEC) ในช่วงบ่าย

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ 

https://drive.google.com/drive/folders/1eBKfbDj8n9OSl3F7bpI1pIOJsm4_vAE-