กิจกรรมมอบเกียรติบัตรนวัตกรน้อย
23 กุมภาพันธ์ 2566
วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ในการมอบเกียรติบัตร และชื่นชมยินดี แก่นักเรียนนวัตกรน้อย ในกิจกรรมนวัตกรรมทางคณิตศาสตร์