ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ประจำปีการศึกษา 2566
25 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)  ประจำปีการศึกษา 2566