ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การชำระค่าใช้จ่ายการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
11 เมษายน 2566

 เรื่อง การชำระค่าใช้จ่ายการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ลิงก์ชำระค่าบำรุงการศึกษา 

คลิกที่นี่ หรือเข้าลิงก์นี้ https://edoffice.kku.ac.th/Payment/edkkuweb01data051datalist.php