“พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 53 ปี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น”
16 มิถุนายน 2566

 
วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566  เวลา 07.00 น.-09.00 น. ผศ.นพ.ธรา ธรรมโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 53 ปี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายนานาชาติ  ทั้งนี้โรงเรียนยังได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์คนที่ 13   รศ.ดร.อิศรา  ก้านจักร  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์คนปัจจุบัน  ผศ.นพ.เสริมศักดิ์  สุมานนท์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ และคณะ  คุณวุฒิชัย  ฉัตรชัยพลรัตน์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ  อดีตผู้บริหารโรงเรียน  อาจารย์อาวุโส  อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ คณะผู้บริหารโรงเรียนทุกระดับ นักเรียน และบุคลากรเข้าร่วมพิธีสำคัญในวันนี้ ทำให้บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความรัก ความอบอุ่น  บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงานมา ณ โอกาสนี้