ประกาศรายชื่อผู้ปกครองที่มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)
18 มิถุนายน 2566

สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) ประกาศรายชื่อผู้ปกครองที่มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาคมฯ ติดประกาศไว้ตามจุดประชาสัมพันธ์ ดังนี้
1. บอร์ดหน้าสำนักงานอำนวยการ (ตึกกลาง)
2. บอร์ดฝ่ายมัธยม ศศ.
3. บอร์ดฝ่ายประถม ศศ.
4. บอร์ดฝ่ายนานาชาติ
5. บอร์ดฝ่ายอนุบาล
.ผู้ปกครองของนักเรียนสามารถตรวจสอบรายชื่อของตนเองได้ตามจุดดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 17 มิ.ย.66 เป็นต้นไป