วันเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)
9 มิถุนายน 2566

วันเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)

วันอาทิตย์ ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 09.30-12.00 น.
ณ โรงอาหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

ผู้ปกครองที่สนใจสมัครเป็นกรรมการบริหารสมาคมฯ ติดต่อสมัครได้ที่สำนักงานอำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ (ศึกษาศาสตร์) ระหว่างวันที่ 6-16 มิถุนายน 2566 หรือ สมัครในวันลงคะแนนเสียง วันอาทิตย์ ที่ 25 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30-09.00 น. ณ โรงอาหารโรงเรียนสาธิตฯ ฝ่ายประถม (ศึกษาศาสตร์)