กิจกรรมรับขวัญวันเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1/2566
23 มิถุนายน 2566

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จัดกิจกรรมรับขวัญวันเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน  2566  กิจกรรมวันนี้เป็นการต้อนรับนักเรียนยูนิทเอและนักเรียนใหม่ในปีการศึกษา 2566   นักเรียนทุกคนได้ร่วมสืบสานวัฒนธรรมโบราณของชาวอีสาน  ได้เรียนรู้พิธีบายศรีสู่ขวัญจากปราชญ์ท้องถิ่นคือพ่อพราหมณ์สุนัย พวกพระลับ  บรรยากาศอบอวลไปด้วยความรัก ความอบอุ่น ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง พี่ผูกข้อมือให้น้อง   อาจารย์ผูกข้อมือให้นักเรียน   กิจกรรมนี้ยังมีการแสดงความสามารถของนักเรียนด้วยการบรรเลงดนตรีไทยเดี่ยวขิม เพลง “จีนขิมเล็ก” การเล่นวงดนตรีโฟล์คซอง GM บรรเลงเพลง “ขอมือเธอหน่อย” และชมชุดการแสดงฟ้อนบายศรีหลวงด้วย