กิจกรรมรำลึกครูกลอนสุนทรภู่
27 มิถุนายน 2566

     ในวันที่ 26 มิถุนายน 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จัดกิจกรรมรำลึกครูกลอนสุนทรภู่ เพื่อสดุดีเเละเชิดชูเกียรติ "สุนทรภู่"  กวีเอกสี่แผ่นดินและกวีเอกของโลก อีกทั้งได้รับการยกย่องเชิดชูจากองค์การยูเนสโก โดยท่านมีผลงานประพันธ์ชั้นเลิศที่มอบไว้เป็นมรดกทางวรรคดีแก่คนไทยได้ศึกษา  ในกิจกรรมนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้รับเกียรติจากท่านรองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนเเก่น ฝ่ายโรงเรียนสาธิตและพัฒนานวัตกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ   จักรเป็ง  เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลัยเพื่อรำลึกบูชาสุนทรภู่ มอบรางวัลผลงานแก่นักเรียนที่ได้สะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์ในรูปเเบบต่าง ๆ  ตั้งเเต่ยูนิทเอ-เอฟ เเละกล่าวให้โอวาทเเก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ 
 นักเรียนได้รับความรู้ และความสนุกสนาน จากการชมการแสดงบทบาทสมมุติตัวละครในวรรณคดี การแสดงละครจากบทประพันธ์ของสุนทรภู่ โดยนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาร่วมกับอาจารย์
 ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ขอขอบพระคุณผู้บริหาร อาจารย์ทุกท่าน เเละเเขกผู้มีเกียรติ ที่มาร่วมกิจกรรมรำลึกครูกลอนสุนทรภู่ในครั้งนี้

สามารถชมภาพบรรยายกาศเพิ่มเติมได้ที่เฟสบุ๊กโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) https://www.facebook.com/profile.php?id=100057802563930&mibextid=LQQJ4d