ยินดีต้อนรับผู้เยี่ยมชมโรงเรียนอาจารย์และนักศึกษา คณะครุศาสตร์ สาขาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
28 มิถุนายน 2566

​    โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ยินดีต้อนรับ อาจารย์และนักศึกษา คณะครุศาสตร์ สาขาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เข้าศึกษาดูงานในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566