“สีสันของพานไหว้ครู นักเรียนอิ่มใจ ครูอิ่มท้อง” โดยสำนักข่าว NBT
4 กรกฎาคม 2566

#ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมไหว้ครู 
“สีสันของพานไหว้ครู นักเรียนอิ่มใจ ครูอิ่มท้อง”  โดยสำนักข่าว NBT

 

https://youtu.be/1D8jJxLE6Ik