การตรวจสุขภาพนักเรียนยูนิทดี ประจำปีการศึกษา 2566
5 กรกฎาคม 2566

     วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 ช่วงเวลา 13.50 น. – 15.30 น.  รศ.พญ.วริสรา ลุวีระ ที่ปรึกษาประจำหน่วยบริการปฐมภูมิ 123 มข.  คณะทำงานหน่วยบริการปฐมภูมิ 123 มข.  เจ้าหน้าที่จากภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์  และนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 ตรวจสุขภาพนักเรียนยูนิท D1 และ D2  โดยมีกำหนดการในการตรวจสุขภาพนักเรียนทุกยูนิทเป็นลำดับต่อไป  ในโอกาสนี้โรงเรียนขอขอบคุณทีมงามตรวจสุขภาพนักเรียนมา ณ โอกาสนี้