การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างอาคารเรียนของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา
8 กรกฎาคม 2566

วันอังคาร ที่ 4 กรกฎาคม 2566 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้บริหารจากคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสำนักงบประมาณ  ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างอาคารเรียนของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา ตามแผนงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการอนุมัติมา