ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเพิ่มทักษะการดูแลผู้ป่วยโรคสมาธิสั้นสำหรับผู้ปกครอง จัดโดยสาขาวิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
11 กรกฎาคม 2566

ประชาสัมพันธ์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเพิ่มทักษะการดูแลผู้ป่วยโรคสมาธิสั้นสำหรับผู้ปกครอง จัดโดยสาขาวิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากโปสเตอร์นี้