ยินดีต้อนรับผู้เยี่ยมชมโรงเรียนจาก Osaka Christian College ประเทศญี่ปุ่น
12 กรกฎาคม 2566

Khon Kaen University Demonstration Elementary School (Susasart) warmly welcome the professors from Osaka Christian College for a visit on Thursday 13 July 2023.

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ยินดีต้อนรับ อาจารย์จาก Osaka Christian College