รับสมัครนักกีฬาแบดมินตัน กีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 46 (ฉัททันต์เกมส์)
16 กรกฎาคม 2566

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นรับสมัครนักกีฬาแบดมินตัน ในระดับประถมศึกษา เข้าร่วมการคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 46 ฉัททันต์เกมส์ ในวันที่ 3 สิงหาคม 2566 นักเรียนที่สนใจ สามารถสมัครผ่านคิวอาร์โค้ดในโปสเตอร์ครับ