เหรียญเงิน ในการแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 19
5 กรกฎาคม 2562