การสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ (รอบสอง ระดับประเทศ) ประจำปี พ.ศ. 2566
23 กรกฎาคม 2566