รับสมัครนักเรียนสำหรับเข้าทำการคัดเลือกนักกีฬากรีฑา #ฉัททันต์เกมส์ #กีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่46
24 กรกฎาคม 2566

วันที่ 27 ก.ค. 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) รับสมัครนักกีฬากรีฑา เข้าร่วมการคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 46 ฉัททันต์เกมส์ (รอบแรก) และทำการคัดเลือกเป็นตัวแทนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับประถมศึกษา (รอบสุดท้าย) ในวันที่ 8 สิงหาคม 2566 นักเรียนที่สนใจ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ