ขอเชิญชวนผู้ปกครองและนักเรียนทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ ๑๐ วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา
25 กรกฎาคม 2566

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ขอเชิญชวนผู้ปกครองและนักเรียนทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ ๑๐ วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)