ผลการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ (รอบสอง ระดับประเทศ) ประจำปี พ.ศ. 2566
31 กรกฎาคม 2566

   1. เด็กชายนัธทวัฒน์   บูรณไมตรี เป็นผู้แทนนักเรียนไทยเข้าแข่งขันแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566 : International Mathematics Competition : Elementary Mathematics International Competition 2023 (IMC : EMIC 2023) กําหนดการแข่งขันวันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2566 
ผลการแข่งขัน  ได้รับรางวัลเหรียญชมเชย ประเภทบุคคลและได้รับเหรียญทองแดง  ประเภททีม
ข่าวเพิ่มเติม https://www.kroobannok.com/91136

2. เด็กชายพีรวิชญ์  เหล่าเราวิโรจน์ เป็นผู้แทนนักเรียนไทยเข้าแข่งขันคณิตศาสตร์โลก ระดับประถมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566: Po Leng Kuk Primary Mathematics World Contest 2023 (PMWC 2023) กําหนดการแข่งขันวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566  ผลการแข่งขัน  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ประเภทบุคคลและได้รับเหรียญทองแดง  ประเภททีม
ข่าวเพิ่มเติม https://www.kroobannok.com/91144