ผลการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติรอบแรก ประจำปี 2566
12 สิงหาคม 2566

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566  ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)  เข้าร่วมการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 รอบแรก  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น และโรงเรียนสนามบิน โดยนักเรียนที่ได้รางวัลเหรียญทองและเหรียญเงินได้เข้าร่วมการสอบแข่งขันในรอบสอง ระดับประเทศ ในวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา