กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2566
12 สิงหาคม 2566

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ทางโรงเรียนจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีถวายพระพรชัยมงคล โดยมีตัวแทนนักเรียน ตัวแทนสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ตัวแทนสมาคมผู้ศิษย์เก่าฯ ถวายพานพุ่มสักการะ ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา และรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นประธานในพิธี ถวายพานพุ่มสักการะ เปิดกรวยกระทง ดอกไม้ธูปเทียนแพ และกล่าวอาศิรวาทถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ผู้ร่วมงานร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีพระแม่ไทย ตัวแทนนักเรียนอ่านเรียงความ วันแม่ และโรงเรียนได้รับเกียรติจาก คุณแม่ดวงมณี ยะอัมพันธุ์ ตัวแทนคุณแม่ได้กล่าวความรู้สึกหัวข้อ “แม่ลูกผูกพัน” จากนั้นทุกคนรับชมการแสดงเต้นจินตลีลาประกอบเพลง “คือหัตถาครองพิภพ” ประสมกับวงดนตรีสากล นักเรียนทุกคนร่วมร้องเพลง “อิ่มอุ่น” และในโอกาสนี้มีการแสดงจากผู้ปกครองและลูก ๆ ร่วมเดินแบบผ้าไทย แม่-ลูก พร้อมกับทำกิจกรรม "ออมเพื่อแม่" โดยฝากเงินกับโรงเรียนธนาคารที่ยูนิทของตนเอง (ทำกิจกรรมในวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566) ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ทำให้งานวันนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผู้ปกครองสามารถรับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ เพจเฟซบุ๊ก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) และที่ลิงก์นี้ คลิกชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม