คณะผู้บริหารเยี่ยมคารวะผู้อำนวยการ OKMD
21 สิงหาคม 2566

รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ นำคณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าเยี่ยมคารวะและรับฟังแนวคิดในการพัฒนาโรงเรียนจาก ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สบร. หรือ OKMD