ประชาสัมพันธ์กิจกรรมกีฬาเที่ยงวัน 2566
25 สิงหาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนที่ลงสมัครแข่งขันกิจกรรมกีฬาเที่ยงวัน ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม ถึง 15 กันยายน พ.ศ. 2566 นักเรียนสามารถดูตารางการแข่งขันได้ในภาพแบนเนอร์ด้านล่างนี้ค่ะ