กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 55 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
20 กันยายน 2566

วันที่ 13 กันยายน 2566 บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ 9 รูป จากวัดป่าห้วยกุ่ม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นอกจากนี้โรงเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมออกโรงทาน และทำบุญถวายผ้าป่าหลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม เพื่อสร้างโรงพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 55 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น