มอบรางวัลกิจกรรมกีฬาเที่ยงวัน
30 กันยายน 2566

วันที่พุธ 27 กันยายน พ.ศ. 2566 อาจารย์ปิลันธนา ศุภดล รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) มอบรางวัลให้กับตัวแทนนักกีฬาทีมละ 1 คน ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเที่ยงวัน ของนักเรียนในระดับชั้นยูนิทเอ–เอฟ ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งมีการจัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม–15 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ อาคารพละศึกษา สนามฟุตซอล และสนามบาสเกตบอล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) โดยมีประเภทกีฬาดังนี้

1. ฟุตบอล ระดับยูนิทเอ-เอฟ ชาย

2. แชร์บอล ระดับยูนิทเอ-เอฟ หญิง

3. แฮนด์บอล ระกับยูนิทอี-เอฟ หญิง

4. บาสเกตบอล 3x3 ระดับยูนิทเอฟ ชาย-หญิง

ในโอกาสนี้ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน แสดงความชื่นชมยินดีกับนักกีฬาที่ได้รับรางวัล และนักเรียนทั้งโรงเรียนได้กล่าวชื่นชมกับนักกีฬาที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมครั้งนี้ ทางโรงเรียนขอขอบคุณอาจารย์ผู้ฝึกซ้อม อาจารย์ผู้ควบคุม และผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุนนักเรียนด้วยดีเสมอมา