กิจกรรมมอบเกียรติบัตรการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566
2 ตุลาคม 2566

วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2566 อาจารย์ปิลันธนา ศุภดล รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) มอบเกียรติบัตรผู้ฝึกซ้อมนักเรียน และนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 1 ระหว่าง วันที่ 21- 22 ก.ย. 66  โดยมีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 15 รายการ  และมีตัวแทนนักเรียนจำนวน 2 รายการที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันต่อในระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดอุบลราชธานี ในเดือนธันวาคม 2566

ในโอกาสนี้ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน แสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล และนักเรียนทั้งโรงเรียนได้กล่าวชื่นชมกับนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรในกิจกรรมครั้งนี้ ทางโรงเรียนขอขอบคุณอาจารย์ผู้ฝึกซ้อมนักเรียน และผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุนนักเรียนด้วยดีเสมอมา