คณาจารย์ กลุ่มนักวิจัยชาวไทยและออสเตรเลีย จากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและ School of Human Science, University of Western Australia เยี่ยมชมโรงเรียน
15 พฤศจิกายน 2566

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) นำโดยอาจารย์ปิลันธนา ศุภดล รักษาการรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร ได้ให้การต้อนรับคณาจารย์ กลุ่มนักวิจัยชาวไทยและออสเตรเลียจากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและ School of Human Science, University of Western Australia จำนวน 7 ท่าน เพื่อพบปะและร่วมพูดคุยเพื่อสร้างความร่วมมือทางการวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบและนโยบายสำคัญในการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายในเด็กวัยเรียนในมิติต่างๆ บรรยากาศการเข้าเยี่ยมชมเต็มไปด้วยมิตรภาพนำไปสู่การเป็นเครือข่ายด้านการวิจัย