กิจกรรมคริสต์มาส Holiday Cheer! (Christmas event) ปีการศึกษา 2566
2 มกราคม 2567

 

วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดกิจกรรมคริสต์มาส Holiday Cheer! (Christmas event) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษควบคู่ไปกับการเรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมหลากหลาย เริ่มต้นด้วยกิจกรรม Flash Mob นำทีมแสดงโดยตัวแทนเชียร์ลีดเดอร์จากทั้ง 4 สีและนักเรียนทั้งโรงเรียนร่วมกันร้องและเต้นเพลง Jingle Bell Rock และ Santa Claus is coming to town ต่อด้วยกิจกรรมละครสั้น The Christmas Story แสดงโดยนักเรียน Unit D-F เพื่อเล่าที่มาของวันคริสต์มาส จากนั้นอาจารย์ พร้อมด้วยนักเรียนและตัวแทนผู้ปกครองร่วมเดินแบบในกิจกรรม Christmas Fashion Show และนักเรียนได้ร่วมตอบคำถามเพื่อรับมอบของขวัญสุดพิเศษจากแซนต้าในกิจกรรม Christmas Trivia gift giving และปิดท้ายด้วยการแสดง Santa Show นำทีมโดยทีมแซนต้า SATIT KKU และปิดท้ายด้วยขบวนพาเหรดซานต้า แซนตี้ตัวน้อยซึ่งนำขบวนโดยคุณหมีแซนต้ามาสคอตที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง นอกจากนี้ นักเรียนยังได้ร่วมกิจกรรมอื่น ๆ ในคาบเรียนวิชาภาษาอังกฤษ อาทิ Christmas Game Show, Christmas DIY และ Snowman Christmas Treats เป็นต้น

ในกิจกรรมวันนี้ นักเรียนได้รับความสุข ความสนุกสนานไปพร้อมกับการฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่จะส่งเสริมให้นักเรียนเป็นพลโลกต่อไปในอนาคต