กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2567
2 มกราคม 2567

วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ โดยอาจารย์ปิลันธนา ศุภดล รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) กล่าวอวยพรปีใหม่แก่นักเรียนและบุคลากร  นักเรียนรับชมการแสดงชุด ”รำฉุยฉายพราหมณ์ งามสง่า” กิจกรรมในช่วงเช้านักเรียนแต่ละยูนิทได้แสดงความสามารถพิเศษ และชื่นชมผลงานของพี่ ๆ น้อง ๆ ในโรงเรียน ในช่วงบ่ายเป็นการจับสลากแลกของขวัญปีใหม่ระหว่างนักเรียน อาจารย์ และอาจารย์นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนของแต่ละยูนิท และรับประทานอาหารมื้อพิเศษร่วมกัน  

โรงเรียนขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านและกรรมการทุกฝ่ายที่ทำให้กิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ “สวัสดีปีใหม่ 2567 ค่ะ” 

สามารถรับชมประมวลภาพกิจกรรมได้ที่ลิงก์ https://drive.google.com/drive/folders/11FOkfvLrt7bseaGWdWUOhZzgimn0vxRn ค่ะ