ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กวันออม
13 มกราคม 2567

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จัดกิจกรรมวันเด็กวันออม

กิจกรรมตอบคำถาม วันจันทร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 12.30 น.-13.00 น. ณ โรงอาหารใหม่ 

กิจกรรมออมเงิน วันพุธที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ ยูนิทของนักเรียน

ทุกยอดเงินฝากจะได้ของที่ระลึกจากโรงเรียนธนาคาร