กิจกรรมการมอบรางวัลยอดนักอ่าน ประจำเดือนมกราคม 2567
15 กุมภาพันธ์ 2567

วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 อาจารย์ปิลันธนา ศุภดล รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้มอบรางวัลแก่นักเรียนในกิจกรรมส่งเสริมยอดนักอ่านประจำเดือนมกราคม 2567 โดยมี 10 อันดับยอดนักอ่านจากการยืมหนังสือจากห้องสมุดของโรงเรียน  และ 10 อันดับยอดนักอ่านออนไลน์จากการยืมหนังสือจากแอปพลิเคชัน Bookdose Path  

โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกฝนการค้นคว้าข้อมูลและส่งเสริมให้นักเรียนเป็นยอดนักอ่าน กระตุ้นให้สมองได้ออกกำลังกายและมีความสนใจในการอ่านหนังสือเพิ่มมากขึ้น และการอ่านช่วยให้นักเรียนได้ฝึกสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่กำลังทำได้มากขึ้น ช่วยให้มีคลังคำศัพท์มากขึ้นเพื่อใช้ในการสื่อสาร ช่วยฝึกการอ่านจับใจความเพื่อใช้ในการเรียนและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วย

สามารถอ่านรายชื่อ 10 อันดับยอดนักอ่านของห้องสมุดของโรงเรียนและห้องสมุดออนไลน์ และรายการ 10 อันดับหนังสือยอดนิยมจากห้องสมุดของโรงเรียนและในแอปพลิเคชัน Bookdose Path ได้ในแบนเนอร์ที่แนบมาค่ะ