กิจกรรมจิตสาธารณะยูนิทเอฟ ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2566
16 กุมภาพันธ์ 2567

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นักเรียนยูนิทเอฟทำกิจกรรมจิตสาธารณะ ณ บ้านพักคนชรานักบุญโยเซฟ จังหวัดขอนแก่น โดยมีนักเรียนและผู้ปกครองได้ร่วมบริจาคทุนทรัพย์ สิ่งของอุปโภค บริโภค ข้าวสารอาหารแห้ง และของใช้ที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตให้กับคุณตาคุณยาย  และร่วมจัดกิจกรรมสันทนาการเพื่อสร้างความบันเทิง ความเพลิดเพลินเพลิดร่วมส่งมอบความรักความอบอุ่นให้กับคุณตาคุณยายในวันวาเลนไทน์อีกด้วย 

ในโอกาสนี้ คณะดำเนินงานขอขอบคุณผู้ร่วมบริจาคทุกท่านที่ร่วมบริจาคสิ่งของในกิจกรรมจิตสาธารณะยูนิทเอฟ ณ บ้านพักคนชรานักบุญโยเซฟ จังหวัดขอนแก่น และขอขอบคุณตำรวจสายตรวจในท้องที่ในการอำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยให้กับอาจารย์และเด็กยูนิทเอฟ