ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน และคะแนนสูงสุดในการสอบ O-NET 2566
22 เมษายน 2567

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน และคะแนนสูงสุดในการสอบ O-NET 2566

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน และคะแนนสูงสุดในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2566

สามารถอ่านรายชื่อนักเรียนที่ได้ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน และคะแนนสูงสุดได้จากแบนเนอร์ที่แนบมาค่ะ