ผลการสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ประจำปีการศึกษา 2566
22 เมษายน 2567

ผลการสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ประจำปีการศึกษา 2566

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ประจำปีการศึกษา 2566

สามารถอ่านรายชื่อนักเรียนที่ได้ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ด้านการอ่านออกเสียงและการอ่านรู้เรื่องได้จากแบนเนอร์ที่แนบมาค่ะ