ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในโครงการประกวดคลิปโรงเรียนธนาคารดีเด่น ประจำปี 2566
23 เมษายน 2567

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในโครงการประกวดคลิปโรงเรียนธนาคารดีเด่น ประจำปี 2566

สาธิตมข. คว้า “รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ 1” โครงการประกวดคลิปโรงเรียนธนาคารดีเด่น ประจำปี 2566 ในหัวข้อ “โรงเรียนธนาคาร สร้างสรรค์นักออมรุ่นใหม่"  โดยทีมสะพานลอย คว้ารางวัลชนะเลิศและได้รับเงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และ ทีม IDEA GIRL คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 

สมาชิกทีมสะพานลอย ได้แก่

1. ด.ช.รัชชานนท์ เตชะวชิระมณี ยูนิท D2 กลุ่ม 1 

2. ด.ญ.นารายา ไวคำ              ยูนิท D2 กลุ่ม 1

3. ด.ช.ภัทร์ธีนันท์ ขันศรีมนต์  ยูนิท D1 กลุ่ม 2

4. ด.ช.กาญจน์ธนัศ ขนาดนิด  ยูนิท D1 กลุ่ม 1

5. ด.ญ.ชุณนัตตา ชุณหโสภาค  ยูนิท D1 กลุ่ม 2

ชมคลิปได้ที่ https://drive.google.com/.../1OF3tAbTY6qiH5EPRjaw.../view...

สมาชิกทีม IDEA GIRL ได้แก่

1. ด.ญ.รัชรินทร์ อินทร์ฉ่ำ    ยูนิท C1 กลุ่ม 1

2. ด.ญ.โสภิสรา จารุวร       ยูนิท C1 กลุ่ม 1

3. ด.ญ.นวพร สกุลคู            ยูนิท C2 กลุ่ม 1

4. ด.ญ.ณัฏฐหทัย โพธิเศษ  ยูนิท C2 กลุ่ม 1

5. ด.ญ.ชนมน วชิรเดชวงศ์  ยูนิท C2 กลุ่ม 1

ชมคลิปได้ที่ https://drive.google.com/.../19XA1HkrrRCikL83TXzF.../view...