ผลการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติรอบแรก ประจำปี 2567
23 เมษายน 2567

ผลการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติรอบแรก ประจำปี 2567

เมื่ออาทิตย์วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2567 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้เข้าร่วมการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2567 รอบแรก โดยมีนักเรียนที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 23 คน แบ่งเป็นเหรียญทองวิชาคณิตศาสตร์จำนวน 1 คน เหรียญเงินวิชาคณิตศาสตร์จำนวน 6 คน เหรียญทองแดงวิชาคณิตศาสตร์จำนวน 1 คน เหรียญทองวิชาวิทยาศาสตร์จำนวน 6 คน เหรียญเงินวิชาวิทยาศาสตร์จำนวน 3 คน และเหรียญทองแดงวิชาวิทยาศาสตร์จำนวน 6 คน ทั้งนี้ นักเรียนที่ได้รางวัลเหรียญทองและเหรียญเงิน จะมีสิทธิ์ในการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ รอบสองระดับประเทศ ในวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 

สามารถอ่านรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลได้จากแบนเนอร์ที่แนบมาค่ะ